Soroban Việt Nam thông báo đón học sinh đi học trở lại

Soroban Việt Nam thông báo đón học sinh đi học trở lại

Ngày đăng: 08/05/2020 - 2789 lượt xem

     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SÁNG TẠO  VIỆT

                          ————

             Số: 10/TB-VSA – 2020

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    ———-o0o———-

                        Hà nội, ngày 07  tháng 05 năm 2020

 

                                        THÔNG BÁO

(V/v: Đi học trở lại của học sinh Soroban Việt Nam sau thời

gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19)

     Căn cứ vào chỉ đạo của UBND và Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội về việc cho phép học sinh các bậc tiểu học, mầm non đi học trở lại vào ngày 11/5 sau một thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19. Soroban Việt Nam trân trọng thông báo đến toàn thể CBNV-GV cùng các em học sinh đó là:  Các trung tâm Soroban trên toàn thành phố Hà Nội sẽ mở cửa đón các con học sinh trở lại học bắt đầu từ ngày 11/05/2020.

Để đảm bảo an toàn cho các con đi học trở lại, Giám đốc Soroban Việt Nam đề nghị các Trung tâm tiến hành công tác vệ sinh phun diệt, khử khuẩn toàn bộ khu vực văn phòng, lớp học để chuẩn bị môi trường học tập sạch sẽ – an toàn đáp ứng tốt nhất theo Chỉ thị của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và xã hội. Đảm bảo các tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại các trung tâm trong toàn hệ thống.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dạy và học, cũng như công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị CBNV, giảng viên, học viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

 

                                                                                                      GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                        Trần Xuân Thủy            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

0966594342
Liên hệ